به گزارش دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه یک رشت، چارت سازمانی سال تحصیلی 1401-1402 منتشر شد.

کادر اداری :

 • مدیر و موسس : احمد رفیعی
 • معاون  آموزشی : محرمعلی رحمان نیا
 • معاون اجرایی : سجاد خدمتگزار
 • معاون فناوری : امیرحسین اسماعیلی

مشاور: دکتر قاسمی

گروه ریاضی :

 • استاد قیامی
 • استاد رفیعی
 • استاد قاسمی زاده
 • استاد تجلی پور
 • استاد غنوی
 • استاد اسماعیلی

گروه شیمی :

 • استاد عاقل
 • استاد جهانبخش
 • استاد آری

گروه فیزیک :

 • استاد پارسایی
 • استاد خوش چهره
 • استاد معصوم پرست
 • استاد فرحمند

گروه زیست :

 • استاد خبازی
 • استاد امینی
 • استاد سمنانی

گروه زبان :

 • استاد شناور
 • استاد گل پور

گروه ادبیات:

 • استاد جلاله وند
 • استاد فلاحتی
 • استاد فرضی
 • استاد نصرتی

گروه دینی و عربی:

 • استاد ساعدجلیل
 • استاد نجفی
 • استاد اطهاری

گروه تاریخ :

 • استاد فاخته

گروه آزمایشگاه :

 • استاد علی نژاد
 • استاد عموپور

گروه تفکر و سواد رسانه ای :

 • استاد کمالی

گروه جغرافیا :

 • استاد ستوده
 • استاد نقدی

گروه زمین شناسی :

 • استاد علیزاده

گروه ورزش :

گروه آمادگی دفاعی :

 •  استاد حسنی

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2022/09/%DA%86%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-Copy-scaled.jpg

Leave a Comment