• دبیرستان غیردولتی آینده (دوره دوم) با حضور مدرسین برجسته تیزهوشان

  • پیشرو در برگزاری کلاس های آنــــــلاین

  • پیشرو در برگزاری آزمون های جامع و پیشرفت تحصیلی

  • مشاوره و پشتیبانی رایگان تحصیلی

  • نوآوری و فناوری در آموزش با همکاری اساتید باتجربه وبرجسته

  • بازدید های علمی و تخصصی به همراه اردوهای تفریحی

« آینــــــده را بـــــــــــاید ســـــــــاخــــــــــــــت »