به گزارش دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه یک رشت کلاس های کنکور دبیرستان در رشته های ریاضی و تجربی سال تحصیلی 1401-1402 از روز شنبه تاریخ 2 مهر 1401 آغاز خواهد شد.

کلاس های کنکور دبیرستان آینده در 4 گروه ریاضی A و B ، تجربی AوB برگزار خواهد شد.

Leave a Comment