به گزارش دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه یک رشت دانش آموزان ممتاز پایه دوازدهم رشته ریاضی و تجربی سال تحصیلی 1400-1401 معرفی شدند .

ضمن آرزوی موفقیت برای این عزیزان در راه کسب علم و دانش و کسب درجات علمی بالاتر از تمامی اساتید و کادر آموزشی دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه یک رشت کمال تشکر را داریم.

دانش آموزان ممتاز پایه دوازدهم ریاضی

  • مهدی حسین نیا با معدل کتبی 18.24 و معدل کل 19.52

  • اشکان هاشمی پژند با معدل کتبی 18.05 و معدل کل 19.51

  • پوریا زینل با معدل کتبی 17.25 و معدل کل 19.22

  • روزبه فریدونی با معدل کتبی 17.01 و معدل کل 18.32

دانش آموزان ممتاز پایه دوازدهم تجربی

  • امیرعلی بابائیان با معدل کتبی 18.12 و معدل کل 19.70

  • علی دلشاد با معدل کتبی 16.58 و معدل کل 19.42

  • مجتبی محجوب با معدل کتبی 17.04 و معدل کل 19.25

Leave a Comment