قابل توجه دانش آموزان پایه دهم تجربی و ریاضی
از: حوزه بسیج دانش آموزی
به: دبیرستان غیردولتی پسرانه دوره دوم آینده
موضوع : نمره عملی درس آمادگی دفاعی(مرحله اول)
با سلام و احترام دستورالعمل اجرای اردوی عملی(مرحله اول)درس آمادگی دفاعی مدارس دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی جدید به شرح ذیل ابلاغ می گردد.
1- دانش آموزان ذینفع یكی از موضوعات:1.جایگاه دفاع و جهاد در قرآن2.الگوها و اسوه های پایداری3.راهیان نور و روایتگری دفاع مقدس را به دلخواه انتخاب نمایند.
2- موضوع منتخب را به صورت دست نوشته تنظیم و تهیه نمایند.(تحقیق چاپی مورد پذیرش نیست)
3- موضوع منتخب را میتوانند به صورت داستان، مقاله و یا تولید فیلم،تیزر،كلپ تهیه نمایند.
4- زمان تهیه و تنظیم موضوعات مطرح شده از تاریخ 08/24 تا 1400/09/20 می باشد.
5- تحقیق و پژوهش انجام شده را تا تاریخ 1400/09/20 به دفتر آموزشگاه تحویل دهند.
6- مدیران محترم مدارس تحقیق و پژوهش جمع آوری شده را تا تاریخ 1400/09/25 به همراه نامه اداری به دفترحوزه بسیج دانش آموزی تحویل دهند.
7- بعد از تاریخ 1400/09/25، تحقیق و پژوهشی تحویل گرفته نخواهد شد.
8- دانش آموزانی كه تحقیق نداشته باشند، نمره عملی مرحله اول درس آمادگی دفاعی آنان نمره (صفر)محسوب خواهد شد.

موضوعات پروژه آمادگی دفاعی
1.جایگاه دفاع و جهاد در قران
2.الگوها و اسوه های پایداری
3.راهیان نور و روایتگری دفاع مقدم

پروژه میبایست به صورت دست نوشته تنظیم شود (تحقیق چاپی مورد پذیرش نیست)

Leave a Comment