دانش آموزان ، اولیا و اساتید  دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه یک رشت ، آجر به آجر برای فرزندان این سرزمین مدرسه می‌سازند.

به ازای پرداخت هر ۱۰.۰۰۰ ریال یک آجر در ساخت مدرسه سهیم شوید و با پرداخت هر ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال یک کاشی به رسم یادبود با نام شما در مدرسه نصب خواهد شد.

مشارکت می کنم

لطفا پس از شرکت در کمپین پوستر اختصاصی خود را برای مدرسه ارسال نمائید .

Leave a Comment