قبول شدگان کنکور 1401 از دبیرستان آینده دوره دوم ناحی یک رشت

 امیر حسین پور بابا – گیلان – پزشکی

ماهان محجوب – گیلان- دندانپزشکی

سید مجتبی محجوب – گیلان – داروسازی

مهدی حسین نیا – دانشگاه گیلان – مهندسی عمران

اشکان هاشمی پژند – دانشگاه تهران – مهندسی صنایع

پوریا زینل – دانشگاه گیلان – مهندسی عمران

روزبه فریدونی – دانشگاه گیلان – مهندسی عمران

علیرضا عرب کاشانی – دانشگاه گیلان – مهندسی خاک

علی فلاح دخت – دانشگاه گیلان- زیست شناسی دریا

مهدی حمیدی – دانشگاه گیلان – مهندسی معماری

نیما مونسی – دانشگاه آزاد واحد شمال – مهندسی کامپیوتر

سهند لطفی – دانشگاه گیلان – علوم دامی

سینا حسن پور – دانشگاه غیرانتفاعی فومن – حسابداری

صالح باقرزاده – غیرانتفاعی انزلی – مهندسی کامپیوتر

میثم بهشتی – آزاد گیلان – مهندسی پزشکی

 

Leave a Comment