امتحانات میان ترم پایه دوازدهم رشته های ریاضی و تجربی سال تحصیلی 99-400 از روز شنبه 28 فروردین الی شنبه 25 اردیبهشت 1400 برگزار خواهد شد .

🟥 توجه: 1- سوالات براساس نمونه سوالات امتحان نهایی طرح می گردد.
2- امتحانات به صورت حضوری و آنلاین برگزار می گردد.
3- نمره امتحانی به عنوان نمره مستمر خرداد محاسبه می گردد و بیست نمره دارد.

کلیه امتحانات راس ساعت 8:30 آغاز می گردد .

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2021/04/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg

همچنین در پیرامون برگزاری امتحانات میان ترم و بررسی امتحانات پایان ترم پایه دوازدهم جلسه ای با حضور مدیر و معاونین دبیرستان به همراه دانش آموزان روز دوشنبه 16 فروردین 1400 راس ساعت 10:30 از طریق این لینک برگزار می شود .

 

Leave a Comment