به گزارش دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه یک رشت جلسه هم اندیشی با اولیا و دانش آموزان پایه یازدهم تجربی برای برنامه سال دوزادهم ریاضی سال تحصیلی 1401-1402 و همچنین آیین تجلیل از دانش آموزان ممتاز این پایه آقایان سیناکوچک نیا ، مانی برهانی و محمدحسین اقدامی برگزار گردید .

در این جلسه مدیر و معاون دبیرستان ، مشاورین و جمعی از اساتید حضور داشتند.

Leave a Comment