به گزارش دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه یک رشت ، با فرا رسیدن ماه خرداد همزمان با کل کشور آزمون های پایانی نوبت دوم سال تحصیلی 1400-1401 در دبیرستان آینده در حال برگزاری می باشد.

در ادامه شاهد گزارش تصویری این امتحانات باشید :

Leave a Comment