به گزارش دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم نفرات برتر آزمون گزینه دو مرحلۀ ششم و هفتم 15 و 29 بهمن 1400 به شرح زیر می باشد :

نفر اول دوازدهم ریاضی اشکان هاشمی پژند
نفر اول دوازدهم تجربی محراب زیرک ساز
نفر اول یازدهم ریاضی آروین مدارای مشهور
نفر اول یازدهم تجربی پرهام صادقی
نفر اول دهم ریاضی آراد عموپور
نفر اول دهم تجربی امیرمحمد حشمتی

توجه: به نفر اول هر پایه و رشته جایزۀ نقدی تعلق می گیرد.
«به امید موفقیت های روز افزون» احمد رفیعی فلاح آبادی

Leave a Comment