به گزارش دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه یک رشت ، برنامه امتحانی دی ماه 1400 نیمسال اول تحصیلی 1400-1401 در پایه های دهم ، یازدهم  دوازدهم رشته های تجربی و ریاضی اعلام شد .

کلیه امتحانات دبیرستان به صورت حضوری برگزار می شود.

2) ساعت کلیه امتحانات پایه دهم 8 صبح پایه یازدهم 9:30 و دوازدهم 11 صبح می باشد.

3) همراه داشتن ماسک، دستکش و رعایت فاصله اجتماعی الزامی است.

4) داشتن موبایل و جزوه در جلسه امتحان ممنوع می باشد.

5) به تاریخ و ساعت شروع آزمون دقت کنید و پس از انجام آزمون لطفاً سریعاً مدرسه را ترک نمایید.

6) دانش آموزان می توانند از ماشین حساب ساده استفاده کنند.

Leave a Comment