نفرات برتر آزمون مرحله دوم تاریخ 14 آبان 1400 گزینه دو از دبیرستان آینده اعلام شدند.

بدین ترتیب دانش آموزان اشکان هاشمی پزند ، محراب زیرک ساز ، امیرمهدی علیزاده ، رضا دادرس ، امیرحسین توحیدی و رهام فرخنده جزو نفرات برتر آزمون گزینه دو مرحله دوم شدند.

به نفر اول هر پایه ورشته جایزۀ نقدی تعلق می گیرد.

Leave a Comment