به گزارش واحد آموزش دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه ۱ رشت،مرحله دوم  امتحانات منظم ماهیانه پایه دوازدهم ریاضی و تجربی روز یکشنبه 21 مهر ماه ۱۳۹۹ به صورت همزمان و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شد .

در ادامه شاهد گزارش تصویری گزارش تصویری امتحانات ماهیانه پایه دوازدهم 21 مهر ماه ۹۹ دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم باشید :

Leave a Comment