به گزارش واحد آموزش دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه 1 رشت ، مرحله اول آزمون های میان ترم پایه دهم و یازدهم در تاریخ 1399/08/02 برگزار شد .

لازم به ذکر است مرحله دوم این آزمون ها نیز روز جمعه مورخ 1399/08/09 از ساعت 9 صبح الی 12:30 برگزار خواهد .

جدول زمان بندی آزمون میان ترم پایه دهم و یازدهم

در ادامه شاهد گزارش تصویری مرحله اول آزمون های میان ترم پایه دهم و یازدهم سال تحصیلی 1399.1400 باشید :

Leave a Comment