به گزارش واحد آموزش دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه 1 رشت ، اولین هفته کلاس های حضوری و آنلاین سال تحصیلی جدید با بیش از 120 کلاس مجزا در پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی به صورت حضوری و آنلاین به طور همزمان برگزار شد .

در این کلاس ها با استفاده از تجهیزات رایانه ای و نرم افزاری و سیستم وبینار به صورت برخط تمامی کلاس ها برگزار شده و دانش آموزان به صورت شیف بندی شده با رعایت موراد بهداشتی نیز در کلاس ها حضور یافتند و شیف دیگر به صورت زنده و آنلاین در کلاس ها حضور داشتند .

سال تحصیلی جدید 1399-1400 از 15 شهریور ماه 1399 به صورت نیمه حضوری در دبیرستان غیر دولتی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه 1 رشت آغاز شده است .

در ادامه گزارش تصویری از برگزاری کلاس ها در هفته گذشته را شاهد باشید

عکس ها : امیرمحمد فرزانه

Leave a Comment