به نام خدا

به اطلاع دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی و تجربی می رساند کلاس های جبرانی تابستانی روز دوشنبه

مورخ 1400/5/18 طبق برنامه زیر تشکیل خواهد شد و دانش آموزان می توانند با استفاده از لینک های زیر وارد کلاس ها شوند .

دهم تجربی

ساعت اول 8 الی 9:10 :  عربی ساعد جلیل

ساعت دوم :9:25 الی 10:35 : ادبیات نصرتی

ساعت سوم : 10:50 الی 12 : زیست امینی

دهم ریاضی

ساعت اول 8 الی 9:10 : عربی ساعد جلیل

ساعت دوم :9:25 الی 10:35 : شیمی جهانبخش

ساعت سوم : 10:50 الی 12 : فیزیک فرحمند

Leave a Comment