به گزارش واحد آموزش دبیرستان غیرانتفاعی پسرانه دوره دوم آینده ، چارت سازمانی سال تحصیلی 1399-1400 منتشر شد.

کادر اداری :

 • مدیر و موسس : احمد رفیعی
 • معاون اجرایی و آموزشی : محرمعلی رحمان نیا
 • معاون فناوری : سجاد خدمتگزار
 • معاون فناوری : امیرحسین اسماعیلی

مشاور: دکتر قاسمی

گروه ریاضی :

 • استاد قیامی
 • استاد رفیعی
 • استاد قاسمی زاده
 • استاد تجلی پور
 • استاد غنوی
 • استاد اسماعیلی
 • استاد رحیمی

گروه شیمی :

 • استاد عاقل
 • استاد جهانبخش
 • استاد آری

گروه فیزیک :

 • استاد آریامنش
 • استاد پارسایی
 • استاد اسداللهی
 • استاد معصوم پرست
 • استاد فرحمند

گروه زیست :

 • استاد خبازی
 • استاد امینی
 • استاد عصمتی

گروه زبان :

 • استاد شناور
 • استاد گل پور

گروه ادبیات:

 • استاد جلاله وند
 • استاد فلاحتی
 • استاد صالح

گروه دینی و عربی:

 • استاد ساعدجلیل
 • استاد نجفی
 • استاد سلیمی

گروه تاریخ :

 • استاد فاخته
 • استاد ضیا بخش

گروه آزمایشگاه :

 • استاد علی نژاد
 • استاد عموپور

گروه تفکر و سواد رسانه ای :

 • استاد کمالی

گروه جغرافیا :

 • استاد ستوده
 • استاد نقدی

گروه زمین شناسی :

 • استاد علیزاده

گروه ورزش :

 • استاد بقایی

گروه آمادگی دفاعی :

 •  استاد حسنی

 

در ادامه تصویر چارت سازمانی دبیرستان آینده دوره دوم در سال تحصیلی 1399-1400  را مشاهده می نمایید .

برای بزرگ نمایی تصویر کلیک کنید

 

 

Leave a Comment