بهار جلوه زیبایی خداوند بر بوم طبیعت است!

سپاس خداوندی را که بار دیگر لطفش نصیب ما شده است، فرصتی دیگر یافتیم که بهار، جشن طبیعت را درک کنیم، چشمانمان با دیدن شکوفه های بهاری به وجد بیاید و گوشمان با شنیدن آواز بلبلان بر سر ذوق آید و آفتاب دل انگیز بهاری جسم و جان مان را گرما ببخشد.

با دعای سال تحویل برای همه خیر، شادی، سلامتی آسایش آرزو می کنیم و تلاش می‌کنیم در فرصت پیش رو بهتر باشیم و گام هایی بلند برای رشد وارتقا برداریم، سینه ها را از نفرت و خشم پاک سازیم و درهای محبت و مهرورزی را به رویش بگشاییم. به زیبایی بهار سوگند که می توان بهاری و زیبا بود، زیبا فکر کرد، زیبا سخن گفت و زیبا عمل کرد.

امید که چنین باشد و باشیم
عیدتان مبارک
احمد رفیعی فلاح آبادی
مدیر دبیرستان آینده دوره دوم

Leave a Comment