باز آمد بوی ماه مدرسه

اینک با ملاطفت آفتاب پاییزی، با فصل عاشقی طبیعت، دوباره عزممان را برای شروع علم آموزی و فرزانگی جزم می کنیم، از دادار بی همتا سپاسگزاریم که توفیق خدمت و گذران عمر در عرصه پرافتخار تعلیم و تعلّم را عطا فرمود.
کادر فرهیخته و کاردان مجموعه آینده در سال تحصیلی 1400.401 با فراهم کردن بسترها و ابزارهای آموزش نوین، در خدمت بالندگی دانش آموزان ساعی و با اخلاقش است؛ دبیرستان آینده در هر سه عرصه آموزش حضوری، غیر حضوری یا نیمه حضوری آمادگی کامل دارد تا بهترین خدمات آموزشی را ارائه دهد، امیدوارم خانواده های محترم، دانش آموزان گرامی با فراهم کردن ابزارهای مناسب در کلاسهای درس، شرکت فعال داشته باشند و تمام همت شان را معطوف علم اندوزی ماندگار کنند، سعادت، سلامت و موفقیت همه عزیزان را از خداوند رئوف خواهانیم، امید که سال تحصیلی پیش رو توأم با موفقیت های چشمگیر برای همه عزیزان ما باشد.

ایام عزت مستدام
با احترام
احمد رفیعی

Leave a Comment