با کمال تأثر و تأسف درگذشت جناب آقای ایرج قربان نژاد رئیس آموزش و پرورش ناحیه دو رشت را به جامعه بزرگ فرهنگیان تسلیت عرض می نماییم.
از طرف مدیریت، همکاران و دانش آموزان دبیرستان غیردولتی پسرانه دوره دوم آینده ناحیه یک رشت

Leave a Comment