بسمه تعالی

« اطْلُبُوا الْعِلْمَ‏ مِنَ‏ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْد؛ از گهواره تا گور دانش بجوئيد.». رسول گرامی اسلام (ص)

پذیرش و چاپ مقاله جناب آقای رضاساعد جلیل ، با عنوان “عناصر داستان در قصیده الارملة المرضعة” را در مجله تخصصی عربی النداء تبریک می گوییم. ان شاالله در سایه پروردگار بتوانید هر روز بهتر از دیروز در کاوش و پویایی علمی سرزمین عزیزمان گام های مؤثرو بزرگی بردارید.

اعضاء هئیت مدیره و کادر آموزشی دبیرستان غیردولتی آینده دوره دوم ناحیه 1 رشت

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2020/07/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%B9%D8%A9.jpg

 

 

Leave a Comment