به گزارش دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه یک رشت نفرات برتر آزمون 23 مهر ماه 1400 گزینه دو از دبیرستان آینده اعلام شدند.

 

 • اشکان هاشمی پژند 12 ریاضی
 • محراب زیرک ساز 12 تجربی
 • امیرحسین امیدی 12 تجربی
 • میثم بهشتی 12 تجربی
 • امیرمهدی علیزاده 11 ریاضی
 • آروین مدارای مشهور 11 ریاضی
 • اهورا اقدامی 11 ریاضی
 • پرهام صادقی 11 تجربی
 • رضا دادرس 11 تجربی
 • سیناکوچک نیا 11 تجربی
 • امیرحسین توحیدی 10 ریاضی
 • امیرارسلان ریاضی 10 ریاضی
 • ابوالفضل کاتبی 10 ریاضی
 • رهام فرخنده 10 تجربی
 • امیررضا ورزیار 10 تجربی
 • ابوالفضل سلیمانیان 10 تجربی

Leave a Comment