دبیرستان غیردولتی پسرانه دوره دوم آینده
🔸نفرات برتر آزمون گزینه دو🔸
«آزمون مرحلۀ 13»
2 اردیبهشت 1401

🔴 نفر اول اشکان هاشمی پژند دوازدهم ریاضی فیزیک
🟠 نفر اول علی نحفی نیا دوازدهم علوم تجربی
🟡 نفر اول امیرمهدی علیزاده یازدهم ریاضی فیزیک
🟢 نفر اول سینا کوچک نیا یازدهم علوم تجربی
🔵 نفر اول آراد عموپور دهم ریاضی فیزیک
🟣 نفر اول آریا فلاح دهم علوم تجربی

Leave a Comment