مصاحبه با آقای ماهان کیهانی قبولی رشته داروسازی
تمام تلاش کادر مدیریتی و آموزشی دبیرستان آینده تربیت و آموزش انسانهای علمی، کارآمد و اخلاق محور است، امید که کادر مجموعه آینده بتواند با توجهات حضرت حق و با همدلی و همکاری اولیای ارجمند به هدف غایی خود که همان تربیت انسانهای عالم، صالح ، کارآمد و خدوم است، نائل آید.

Leave a Comment