جناب اقای ماهان كيهاني
قبولی شما را در رشته دارو سازي دانشگاه آزاد تهران

به شما و خانواده گرامیتان تبریک عرض مينمايم.
ونهایت تشکر را از زحمات بیدریغ اساتید بزرگ دبیرستان را دارم .
احمد رفيعي مدير دبيرستان

Leave a Comment