جناب آقای مانی قاسمی

قبولی شمارا در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه همدان

به شما و خانواده گرامیتان تبریک عرض مينمايم.
ونهایت تشکر را از زحمات بیدریغ اساتید بزرگ دبیرستان را دارم .
احمد رفيعي مدير دبيرستان

Leave a Comment