جناب اقای رامتین عباسی
قبولی شما را در رشته مهندسی برق دانشگاه گیلان

به شما و خانواده گرامیتان تبریک عرض مينمايم.
ونهایت تشکر را از زحمات بیدریغ اساتید بزرگ دبیرستان را دارم .
احمد رفيعي مدير دبيرستان

Leave a Comment