تقدیر ز شمشیر پیمان های عاشورا ست

هنگامه ای از خون، بیابان های عاشورا ست

تفسیر چرخش های سر، بر سجده گاه عشق

رقص نماز ظهر ِ چوگان های عاشورا ست

فرا رسیدن سالروز شهادت امام حسین (ع) تسلیت باد

Leave a Comment