ماه مهر ، طلوع فردای روشن من است .

روز خانه تکانی و زدودن گرد و غبار جهل و جهالت
شروع مدرسه و کتاب نظم و انضباط
سرآغاز بهار مهربانی و دوستی
آغاز زنگ دانایی و شروع سال تحصیلی جدید بر پیشه وران کسوت خرد
بر تمامی دانش آموزان ایران زمین تهنیت باد

احمد رفیعی فلاح آبادی مدیر دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده ناحیه یک رشت

اهمیت علم‌آموزی

رسول خدا (ص) فرمودند: کسی که در راهی رود که در آن دانشی جوید خدا او را به راهی سوی بهشت برد، همانا، فرشتگان با خرسندی بالهای خویش به راه طالب علم فرو نهند و اهل زمین و آسمان تا برسد به ماهیان دریا برای دانشجو آمرزش طلبند و برتری عالم بر عابد مانند برتری ماه شب چهارده است بر ستارگان دیگر و علما وارث پیامبرانند زیرا پیامبران پول، طلا و نقره به جای نگذارند بلکه دانش و دانایی بجای گذارند، هر که از دانش ایشان برگیرد بهره فراوانی گرفته‌است. (اصول کافی، جلد ۱، کتاب فضل العلم، باب ثواب العالم و المتعلم، حدیث ۱)

Leave a Comment