به گزارش واحد آموزش دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه 1 رشت ، اسامی دانش آموزان ممتاز سال تحصیلی 99-98 در پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم در رشته های ریاضی و تجربی منتشر شد .

در پایه دهـــــــــم

آقایان : امیرعلی بابائیان با معدل 19.90 ،

سید مجتبی محجوب با معدل 19.81 و

علی دلشاد با معدل 19.86 

به ترتیب رتبه اول تا سوم پایه دهم رشته تجربی سال تحصیلی 99-98 دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم را کسب نمودند.

آقایان : اشکان هاشمی با معدل 19.61 ،

مهدی حسین نیا با معدل 19.60 و

پوریا زینل با معدل 19.47

به ترتیب رتبه اول تا سوم پایه دهم رشته ریاضی سال تحصیلی 99-98 دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم را کسب نمودند.

در پایه یازدهـــــــــم

آقایان : نیما قلی پور با معدل 19.99 ،

محمد یگانگی با معدل 19.83 و

ماهان محجوب با معدل 19.80

به ترتیب رتبه اول تا سوم پایه یازدهم رشته تجربی سال تحصیلی 99-98 دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم را کسب نمودند.

آقایان : پویا فداکار با معدل 19.73 ،

کیان کاظمی 19.71 و

کیان کمال زاده با معدل 19.37

به ترتیب رتبه اول تا سوم پایه یازدهم رشته ریاضی سال تحصیلی 99-98 دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم را کسب نمودند.

در پایه دوازدهـــــــــم

آقایان : بهراد معززی با معدل 19.06 ،

محمدرضا پورکریم با معدل 18.95 و

ماهان کیهانی با معدل 18.61

به ترتیب رتبه اول تا سوم پایه دوازدهم رشته تجربی سال تحصیلی 99-98 دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم را کسب نمودند.

آقایان : رامتین عباسی ،

مانی قاسمی و

احسان سالاری

به ترتیب رتبه اول تا سوم پایه دوازدهم رشته ریاضی سال تحصیلی 99-98 دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم را کسب نمودند.

Leave a Comment