به گزارش واحد آموزش دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه 1 رشت ، اسامی دانش آموزان ممتاز سال تحصیلی 99-400 در پایه های دهم و یازدهم رشته های ریاضی و تجربی منتشر شد .

به روزرسانی 22 خرداد 1400 : لیست دانش آموزان ممتاز پایه دوازدهم رشته های ریاضی و تجربی نیز منتشر شد .

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2021/07/%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.jpg

 پایه دهم ریاضی

 • امیرمهدی علیزاده با معدل 19.59
 • اهورا اقدامی با معدل 19.53
 • امیرحسین حاجتی با معدل 19.16

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2021/07/%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.jpg

پایه دهم تجربی

 • مانی برهانی با معدل 19.91
 • پرهام صادقی با معدل 19.86
 • رضا دادرس با معدل 19.84

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2021/07/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%DB%8C.jpg

پایه یازدهم تجربی

 • امیرعلی بابائیان معدل 19.92
 • علی دلشاد با معدل 19.81
 • سیدمجتبی محجوب با معدل 19.24

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2021/07/%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C.jpg

پایه یازدهم ریاضی

 • اشکان هاشمی پژند با معدل 19.78
 • مهدی حسین نیا با معدل 19.65
 • پوریا زینل با معدل 19.41

 

پایه دوازدهم ریاضی

 • سید محمد ابراهیم موسوی با معدل 18.92
 • کیان کاظمی با معدل 18.87
 • پویا فداکار با معدل 18.49

 

پایه دوازدهم تجربی

 • نیما قلی پور با معدل 19.73
 • مهراد حیدری با معدل 19.16
 • کیان رحمتی با معدل 19.06

 

Leave a Comment