جلسه کمیتۀ سلامت دبیرستان غیردولتی آینده در روز پنجشنبه یکم مهر ماه 1400 به حضور جمعی از اولیای محترم و دبیران از ساعت 9 صبح با قرائت قرآن آغاز گردید.

در این جلسه مدیریت دبیرستان پیرامون مسائل آموزشی و پرورشی و انضباطی گزارشی را ارائه نمودند و در این جلسه هر یک از اولیای محترم نظرات خویش را بیان فرمودند و تصمیمات شد.

Leave a Comment