به گزارش واحد آموزش دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه یک رشت ، جلسه مشاوره دانش آموزان و اولیا پایه دوازدهم ریاضی و تجربی با جناب آقای دکتر قاسمی و با حضور مدیر و اساتید دبیرستان روز چهارشنبه مورخ 99/5/9 راس ساعت 19 آغاز خواهد شد .

 

دانش آموزان و اولیا محترم میتوانند از طریق لینک زیر وارد جلسه شوند . :

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2020/11/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87.jpg

 

Leave a Comment