به گزارش واحد آموزش دبیرستان غیر دولتی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه یک رشت ، جدول زمان بندی آزمون میان ترم پایه دهم و یازدهم رشته های ریاضی و تجربی منتشر شد .

این آزمون ها به صورت هماهنگ در نیمه اول آبان ماه 1399 طی دو مرحله برگزار خواهد شد.

به نکات زیر توجه فرمائید :
– آزمون به صورت حضوری با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مکان دبیرستان برگزار می شود.
– آوردن گوشی موبایل و همراه داشتن آن در جلسه امتحان ممنوع می باشد .
– پوشیدن لباس مناسب و همراه داشتن وسایل مورد نیاز شخصی مانند ماسک ، دستکش ، تغذیه و… الزامی است .

پایه دهم

مرحله اول : روز جمعه مورخ 99/8/2

مرحله دوم : روز جمعه مورخ 99/8/9

ساعت امتحان : 11 الی 12:30

دروس مرحله اول :2 آبان

ریاضی : زبان – فیزیک – شیمی – عربی

تجربی :زبان – فیزیک – شیمی – عربی

دروس مرحله دوم : 9 آبان

ریاضی : ریاضی – هندسه – ادبیات

تجربی : ریاضی – زیست – ادبیات

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2020/10/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%85-1.jpg

دانلود جدول زمان بندی امتحانات میان ترم پایه دهم

 

پایه یازدهم

مرحله اول : روز جمعه مورخ 99/8/2

مرحله دوم : روز جمعه مورخ 99/8/9

ساعت امتحان : 9 الی 10:30

دروس مرحله اول : 2 آبان

ریاضی : زبان – فیزیک – شیمی – عربی

تجربی :زبان – فیزیک – شیمی – عربی

دروس مرحله دوم : 9 آبان

ریاضی : حسابان1- هندسه2 – ادبیات

تجربی : ریاضی – زیست – ادبیات

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2020/10/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-1.jpg

دانلود جدول زمان بندی امتحانات میان ترم پایه یازدهم

Leave a Comment