تولد آقای فکوری (پایه دهم) و صدیقی (پایه یازدهم) دانش آموزان دبیرستان آینده

از طرف مدیریت دبیرستان هدایایی به این عزیزان تقدیم شد

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2023/12/%D9%81%DA%A9%D9%88%D8%B1%DB%8C-1.jpg

 

Leave a Comment