برنامه کلاس های کنکور دوازدهم ریاضی

دانلود برنامه کلاس ها


شنبه


ساعت اول : 14:30

زبان


ساعت دوم 15:55

حسابان


ساعت سوم 17:20

فیزیکچهارشنبه


ساعت اول : 14:45

شیمی


ساعت دوم 16:10

گسسته / هندسه


ساعت سوم 17:30

ادبیات


مدیریت آموزش دیجیتال دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه یک رشت

Leave a Comment