برنامه کلاس های کنکور دوازدهم تجربی

دانلود برنامه کلاس ها 


شنبه


ساعت اول : 14:30

زبان


ساعت دوم 15:55

زیست


ساعت سوم 17:20

فیزیک


چهارشنبه


ساعت اول : 14:45

شیمی


ساعت دوم 16:10

ادبیات


ساعت سوم 17:30

ریاضی


مدیریت آموزش دیجیتال دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم ناحیه یک رشت

Leave a Comment