جناب آقای امیرعلی بابائیان قبولی شمارا در رشته پزشکی دانشگاه گیلان به شما و خانواده گرامیتان تبریک عرض مينمايم. ونهایت تشکر را از زحمات بیدریغ اساتید بزرگ دبیرستان را دارم . احمد رفيعي مدير دبيرستان

 

جناب آقای آروین مدارای مشهور قبولی شمارا در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه چمران رشت به شما و خانواده گرامیتان تبریک عرض مينمايم. ونهایت تشکر را از زحمات بیدریغ اساتید بزرگ دبیرستان را دارم . احمد رفيعي مدير دبيرستان

Leave a Comment