به اعتقاد صاحبنظران ، یکی از وظایف مهم آموزش و پرورش امروزی ، ایجاد محیطی است که در آن دانش آموزان نگرش خاصی از مدرسه ، حرفه و آینده خود و به طور کلی از جامعه به دست آورند . بدون شک ، نگرشی که دانش آموزان در مدرسه کسب می کنند در جهت رشد عاطفی ، روانی و اجتماعی ایشان بسیار مؤثر می باشد . از این رو ، معلمان می توانند با به کار گیری پروژه مهر مناسب ، مهارتها و نگرشهایی مانند مسئولیت پذیری ، استقلال عمل و خود آموزی را در دانش آموزان پرورش دهند.

پروژه مهر و اماده سازی فضای مدرسه برای ورود دانش آموزان به سال تحصیلی جدید به همت مدیریت مدرسه و کادر اجرایی دبیرستان آینده انجام شد.

در ادامه شاهد گزارش تصویری برگزاری پروژه مهر در دبیرستان آینده رشت باشید :

 

 

Leave a Comment