با سلام
دانش آموزان عزيز دبیرستان غيردولتي پسرانه آينده دوره دوم ناحيه يك رشت

*****

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2020/11/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C.jpeg

جناب اقای رامتین عباسی
قبولی شما را در رشته مهندسی برق دانشگاه گیلان

*****

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg

جناب اقای ماهان كيهاني
قبولی شما را در رشته دارو سازي دانشگاه آزاد تهران

*****

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2020/11/%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C.jpeg

جناب آقای احسان سالاری

قبولی شمارا در درشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان

*****

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2020/11/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87.jpeg

جناب آقای امیرعلی افروزه

قبولی شمارا در رشته مهندسی برق دانشگاه اردبیل

*****

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C.jpg

جناب آقای مانی قاسمی

قبولی شمارا در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه همدان

*****

https://ayandeh94.ir/wp-content/uploads/2020/11/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87.jpg

جناب آقای محمدرضا زمان زاده

قبولی شمارا در رشته مهندسی شیلات دانشگاه گیلان

*****

به شما و خانواده گرامیتان تبریک عرض مينمايم.
ونهایت تشکر را از زحمات بیدریغ اساتید بزرگ دبیرستان را دارم .
احمد رفيعي مدير دبيرستان

——-

Leave a Comment