به اطلاع دانش آموزان پایه دهم ، یازدهم و دوازدهم رشته ریاضی و تجربی دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم می رساند ، وضعیت شرکت در کلاس های سال تحصیلی جدید (1399/1400) در پروفایل دانش آموزی در سامانه مدیریت آموزش دیجیتال دبیرستان به آدرس

https://my.ayandeh94.ir

اعلام شده و دانش آموزان هرچه سریع تر نسبت به بررسی وضعیت حضور در کلاس خود از طریق این سامانه اقدام فرمایند.

Leave a Comment