به اطلاع اولیای گرامی پایه دوازدهم تجربی می رساند جهت برنامه ریزی آموزشی و مشاوره ای ، جلسه ای (بارعایت موارد بهداشتی) با حضور اولیا محترم پایه دوازدهم رشته تجربی، روز چهارشنبه مورخ 22 مرداد ماه 1399 ساعت 18 در ساختمان دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده به آدرس رشت ، شهریاران ، نبش کوچه فرهنگ 5 ،با مشارکت و سخنرانی آقای دکتر قاسمی(مشاور) و تیم مشاوره ای دبیرستان برگزار خواهد شد .

لازم به ذکر است استفاده از ماسک و دستکش برای حاضرین جلسه الزامی بوده و جلسه با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود .

حضور تمامی اولیا دانش آموزان پایه دوازدهم تجربی سال تحصیلی 1399-1400 الزامی می باشد .

با تشکر – مدیریت دبیرستان غیردولتی آینده دوره دوم

Leave a Comment