قابل توجۀ کلیۀ اساتید، اولیا و دانش آموزان عزیز :

با توجه به این که برنامه و زمان بندی کلاس های این مرکز آموزشی با دیگر مدارس دچار اختلال شده است؛ به استحضار می رسانیم کلیۀ کلاس های این دبیرستان از روز چهارشنبه مورخۀ99/7/2 از ساعت 8 صبح برگزار می گردد.

به این ترتیب زنگ اول ساعت 8 ،زنگ بدوم ساعت 9:15 ، زنگ سوم ساعت 10:30 و زنگ چهارم راس ساعت 11:45 صبح آغاز خواهد شد .

با تشکر

احمد رفیعی فلاح آبادی

Leave a Comment