به اطلاع دانش آموزان پايه دوازدهم رياضي و تجربي الف ميرساند ، مرحله دوم آزمون هاي منظم ماهيانه دبيرستان براي دروس باقيمانده روز يكشنبه ٢٠ مهرماه ١٣٩٩ راس ساعت ١١ صبح  با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و موارد بهداشتی برگزار ميگردد .

باتشكر احمد رفيعي مدير دبيرستان

 

Leave a Comment