به اطلاع دانش آموزان و اوليا پايه دهم رشته هاي رياضي و تجربي ميرساند بنا به بخش نامه دريافت شده براي سال تحصيلي ١٤٠٠-١٣٩٩ تهيه هرگونه لباس فرم براي دانش آموزان تا اطلاع ثانوي براي مدارس ممنوع ميباشد ، لذا اوليا محترم به پيامك هاي تبليغاتي ارسال شده جهت تهيه لباس فرم توجه ننمايند و هرگونه  اخبار آموزشي معتبر را فقط از وبسايت دبيرستان به آدرس Ayandeh94.ir پيگيري نمايند.

با تشكر – احمد رفيعي فلاح آبادي مدير و موسس

Leave a Comment