برنامه کلاس های آنلاین پایه یازدهم تجربی 1400

برنامه کلاس های آنلاین پایه یازدهم تجربی سال تحصیلی 1401–1400 زنگ اول 8 صبح زنگ دوم 9:15 زنگ سوم 10:30 زنگ چهارم 12:45 دانلود برنامه شنبه زنگ اول :ریاضی قاسمی زاده زنگ دوم :ریاضی قاسمی زاده زنگ سوم : آزمایشگاه علی نژاد /// زبان شناور زنگ چهارم :تفکر و سواد رسانه ای یکشنبه زنگ اول:شیمی…

ادامه

برنامه کلاس های آنلاین پایه یازدهم ریاضی 1400

برنامه کلاس های آنلاین پایه یازدهم ریاضی سال تحصیلی 1401–1400 زنگ اول 8 صبح زنگ دوم 9:15 زنگ سوم 10:30 زنگ چهارم 12:45 دانلود برنامه شنبه زنگ اول : حسابان تجلی پور زنگ دوم : زبان شناور زنگ سوم : زبان شناور /// آزمایشگاه علی نژاد زنگ چهارم : محیط زیست نقدی یکشنبه زنگ اول…

ادامه