جلسه اولیای پایه یازدهم 1399-1400

جلسه اولیای محترم پایه یازدهم  رشته تجربی سال تحصیلی 1399-1400 روز شنبه مورخ 1399/4/7 راس ساعت 18:30 و جلسه اولیای محترم پایه یازدهم دهم رشته ریاضی فیزیک سال تحصیلی 1399-1400 روز یکشنبه مورخ 1399/4/8 راس ساعت 18:30   در ساختمان مدرسه به آدرس رشت بلوار شهید بهشتی ، شهریاران ، نبش کوچه فرهنگ 5 برگزار…

ادامه