اطلاعیه سفارش کتاب درسی سال تحصیلی جدید

اطلاعیه مهم و فوری  به نام خدا به اطلاع اولیا محترم می رساند ، ثبت سفارش کتاب درسی برای کلیه دانش آموزان پایه های دهم ، یازدهم و دوازدهم دبیرستان غیردولتی آینده دوره دوم (سال تحصیلی 1399-1400) انجام شده است . اگر چنانچه برای فردی پیامک تائید ثبت سفارش کتاب درسی ارسال نشده لطفا هرچه…

ادامه