روز جهانی معلم گرامی باد

14 مهر ماه روز جهانی معلم بر تمامی اساتید ارزشمند دبیرستان غیردولتی پسرانه آینده دوره دوم مبارک باد . ای باغبان دلها دل را به تو سپردم سیراب کن زعلمت کویر تشنه ام را بعدش بکار درخت پر بار مهربانی تا بار ان ببارد بر بوستان دلها جاری شود چو خونی درجات بی توانها .…

ادامه